kalkulator i księgi rachunkoweKadry

Oferujemy profesjonalną obsługę kadrowo-płacową, która pozwala na sprawne zarządzanie personelem. Obejmuje ona m.in.:

  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej aktywności zawodowej pracownika, począwszy od dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, poprzez udokumentowanie całego przebiegu zatrudnienia, a na dokumentach dotyczących ustania zatrudnienia skończywszy;
  • przygotowywanie dokumentacji urlopowej, która musi być prowadzona oprócz ewidencji czasu pracy oddzielnie dla każdego pracownika;
  • sporządzanie umów o pracę, które należy zawrzeć przed dopuszczeniem pracownika do pracy;
  • tworzenie umów cywilnoprawnych;
  • wystawianie świadectw pracy, których terminowe i prawidłowe wydanie jest obowiązkiem pracodawcy.

 

Obsługa płacowa

W ramach obsługi płacowej świadczymy pełen zakres usług związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustalaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. Należą do nich m.in.:

  • przygotowywanie deklaracji ZUS, zarówno zgłoszeniowych, jak i rozliczeniowych;
  • sporządzanie listy płac, który jest dokumentem potwierdzającym rozliczenie wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez dane przedsiębiorstwo wraz z należnymi składkami na rzecz ZUS oraz zaliczkami na podatek dochodowy;
  • rozliczanie PIT, czyli przygotowywanie rocznej deklaracji podatkowej;
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych składek ZUS.