kalkulator i ołówekEwidencja przychodów

Ewidencja przychodów musi być prowadzona już od pierwszego dnia, od którego przedsiębiorca podlega opodatkowaniu na zasadach ryczałtu. Podatnik jest zobowiązany prowadzić ją w sposób rzetelny i niewadliwy.
Osoby rozliczające działalność w tej formie, potrzebują odpowiednich narzędzi, które uproszczą m.in. wystawianie faktur, wypełnianie deklaracji podatkowych czy wyliczanie koniecznych do zapłacenia podatków. Bez pomocy fachowego biura rachunkowego prowadzenie spraw księgowo-finansowych firmy będzie nie tylko czasochłonne i uciążliwe, ale też obciążone ryzykiem popełnienia kosztownego błędu.

 

Jakie elementy powinna zawierać ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów powinna zawierać następujące elementy:

  • zbroszurowane i ponumerowane zapisy;
  • niewadliwą oraz rzetelną ewidencję;
  • zapisy sporządzone na podstawie dokumentów księgowych oraz przechowywane w miejscu, gdzie działalność jest prowadzona lub w innym wskazanym przez podatnika;
  • zapisy ewidencjonowane z zachowaniem porządku chronologicznego;
  • zapisy stworzone na podstawie kasowego raportu dobowego przez przedsiębiorców ewidencjonujących obrót przy pomocy kas fiskalnych.

Całość powinna być prowadzona w formie komputerowej z zastrzeżeniem konieczności jej wydruku pod koniec każdego miesiąca. W razie dokonywania odliczeń od przychodów przedsiębiorca powinien je oznaczyć jako odrębne pozycje, a następnie zmniejszyć podstawę opodatkowania. Warto również dodać, że zapisy ewidencji są sumowane na koniec każdego miesiąca, a następnie na ich podstawie oblicza się kwotę podatku.