pit-37 i kalkulatorDeklaracje sprawozdania podatkowego

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą, a ich wysokość wykazywana jest na określonych deklaracjach. Pierwszym z głównych podatków, który muszą płacić przedsiębiorcy, jest podatek dochodowy związany z osiągniętymi dochodami lub przychodami w przypadku ryczałtu. Jedyna forma, która nie wiąże się ze składaniem deklaracji do urzędu skarbowego, to zaliczka na podatek dochodowy.

Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację roczną, a jej rodzaj zależy od stosowanej formy opodatkowania:

  • PIT-36 - przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych;
  • PIT-36L - przy opodatkowaniu według podatku liniowego;
  • PIT-28 - przy opodatkowaniu ryczałtem;
  • PIT-16A - przy opodatkowaniu według karty podatkowej.

Musi to zrobić każdy przedsiębiorca, nawet jeśli w danym roku nie został osiągnięty żaden przychód, została poniesiona strata lub dochód nie przekroczył tzw. kwoty wolnej od podatku.

 

Rodzaje deklaracji sprawozdania podatkowego

Przedsiębiorcy zarejestrowani do VAT, oprócz podatku dochodowego, są zobligowani do rozliczania podatku od towarów i usług. Czynni podatnicy VAT zobowiązani są także do comiesięcznej wysyłki pliku JPK_V7, będącej informacją o zakupach i sprzedaży oraz składania informacji VAT-UE podsumowującej przeprowadzone transakcje wewnątrzwspólnotowe. Składa się ją, jeżeli w danym okresie wystąpiły poniższe transakcje:

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • sprzedaż usług do UE.